Organisationskultur - ständigt under utveckling

Organisationskultur

Så lyckas du med att förändra din organisations kultur

Alla organisationer har en kultur som består av en kombination av gemensamma värderingar, förhållningssätt och uppfattningar som tillsammans skapar organisationens unika karaktär.

Vår guide "Att förändra en organisations kultur" riktar sig både till organisationen som behöver jobba med kulturen och de som har en välfungerande kultur.

Organisationskulturen är nämligen alltid under utveckling eftersom den formas när människor kommer samman. 

Arbetet med en organisations kultur

Det är just när arbetet behöver uppehålla sig kring människors relationer, beteenden och attityder som många chefer och andra nyckelpersoner kan uppleva de riktigt stora utmaningarna.

Guiden tar upp frågorna som uppstår när man handskas med just de utmaningarna:

  • Kan man verkligen ha synpunkter på medarbetares beteenden och attityder – blir det inte lite för privat?
  • På vilket sätt kan man påverka medarbetares beteenden och attityder?
  • Vad krävs för att förändra sociala strukturer och kulturella beteendemönster - och går det överhuvudtaget?

Hämta hem guiden