Guide: 5 konkreta tips till en effektiv styrning

Fem tips om styrning

Visste du att drygt 60% känner sig oengagerade på jobbet? Ineffektiv och passiviserande styrning är en av anledningarna.

Vi tror att de som förmår att på riktigt mobilisera och engagera sina medarbetare i flexibla system kommer att vara framtidens vinnare.

Styrning kommer att behöva handla mindre och mindre om vad andra ska göra, och mer om att överbrygga mellanrum genom informationsflöden som är horisontella snarare än vertikala.

Men dagens till synes väl fungerande, klassiskt hierarkiska organisationer då, varför fungerar de?

5 konkreta tips till effektiv styrning

I denna guide ger vi dig fem konkreta tips till hur vi ser att företag kan få till en effektiv styrning som engagerar:

  1. Se styrningen som en del i en helhet
  2. Formulera en tydlig styrfilosofi
  3. Se till att styra utvecklingsverksamheten
  4. Glöm inte att mäta och följa upp
  5. Styr i forum

Vi har utgått från den mer eller mindre hierarkiska linjeindelning som idag är den vanligaste organisationsformen.

Intresserad av att veta mer? Tveka inte att höra av dig! Vi träffas gärna och berättar om våra erfarenheter och diskuterar förutsättningarna för styrning och ledning i din organisation. 

Hämta hem guiden