Så inför du portföljstyrning i din organisation

Portföljstyrning

Portföljhantering rätar ut frågetecknen kring utvecklingsverksamheter

Ställer du dig frågor som hur du:

  • säkerställer att utvecklingsinsatserna går i rätt riktning?
  • använder utvecklingsresurserna på ett optimalt sätt?
  • prioriterar bland utvecklingsprojekten?
  • följer upp effekterna av utvecklingsarbeten?

Om ja så kommer vår guide om portföljstyrning verkligen komma till hjälp. Just portföljstyrning är en modell som kan användas för att hantera dina utvecklingsverksamheter.

Fördelarna med portföljstyrning

Förutom att få de huvudsakliga stegen i arbetet att införa portföljstyrning får du även kött på benen vad gäller dess fördelar:

  • En ledning som förstår portföljlogiken
  • En tydlighet för vision/målbild/strategi
  • En projektstyrningsmodell (för jämförelse av utvecklingsinitiativ) 
  • Samordning mellan nyckelfunktioner för portföljstyrning 

Hämta hem guiden