Så lyckas du med en omorganisation

Omorganisation

Är det dags att omorganisera?

Att förändra hur ett företag eller en offentlig verksamhet är organiserad inbegriper i princip alla dimensioner av verksamheten.

Omorganisationen påverkar dessutom människorna - med förhoppningar eller oro, engagemang eller uppgivenhet. En utmanande uppgift med andra ord! 

Vi ger dig ett ramverk

Vi vill härmed dela med oss av våra erfarenheter av att arbeta med komplexa organisationsförändringar.

I guiden ger vi dig konkreta framgångsfaktorer och beskriver vårt ramverk med aktiviteter och verktyg som vi använt som stöd vid en rad omorganisationer i olika branscher och typer av verksamheter.

  1. Förstå organisationens kontext
  2. Utforska verksamhetens potential
  3. Utforma organisationsdesign
  4. Etablera den nya organisationen
  5. Möjliggör kontinuerlig förnyelse

Med stöd av ramverket, en stor portion lyhördhet för både verksamhet och människor, och ett uthålligt engagemang så har du goda förutsättningar att lyckas!

Hämta hem guiden