5 åtgärder för att bygga upp företagets strategiska förmåga

Strategiarbete

Har ni ett vinnande recept för morgondagens marknad? Så ökar du den strategiska förmågan!

Spelplanen förändras ständigt med teknologiska genombrott, regleringar och nya affärsmodeller. Operativa ledningsgrupper riskerar att hamna i ett läge där omvärldshändelser pareras istället för att tillvaratas.

5 åtgärder att checka av

I den här guiden går vi igenom fem åtgärder som bygger ditt företags strategiska förmåga:

  1. Utveckla ledningsgruppens arbetsformer
  2. Förstå dina kunder och din omvärld
  3. Gör strategiarbetet till en del av ditt managementsystem
  4. Mobilsera organisationens kraft och energi
  5. En genomtänkt strategiprocess

Guiden ger dig möjlighet att checka av punkt för punkt. När det är klart har du alla förutsättningar att lyckas med ditt strategiarbete - lycka till!

Hämta hem guiden