Har ni kört fast i er processorientering?

Guide till Processorientering

När processerna inte fungerar som tänkt

Att arbeta processorienterat är en självklarhet för många större organisationer. Detta till trots är det fortfarande förhållandevis få som når dit de vill, många kör fast och processerna blir en källa till intern irritation snarare än till ett kundorienterat arbetssätt. Mitt i detta står frustrerade eldsjälar och försöker få gehör för potentialen.

Så lyckas ni med er processorientering
- 6 framgångsfaktorer!

Vad är det då som är så svårt? Vi har arbetat med processorientering ur både ett styrnings- och utvecklingsperspektiv i många stora organisationer, och delar i den här guiden med oss av de 6 framgångsfaktorer som vi sett kan göra den stora skillnaden.

  • Formulera ert eget syfte
  • Anpassa processmodellen
  • Lös styrningspusslet
  • Gör det lätt att förbättra
  • Tillgänglig processkompetens
  • Se kartläggning som ett medel, inte ett mål

Guiden utgår främst ifrån utmaningar med att arbeta på tvären i en traditionell linjeorganisation med ”stuprör”.

Hämta hem guiden